top of page

Ne moreš delati, kar želiš, dokler ne veš, kaj delaš.

- Moshe Feldenkrais

Osebni kovčing / Coaching

Želite si sprememb, hočete več nekaj več / drugače v življenju?

Ste odprti za raziskovanje, radovedni in pripravljeni na nove izkušnje?

Iščete odgovore, orodja, s katerimi bi si olajšali ali obogatili življenje?

Vam je pomembna osebna rast, se želite bolje poznati, razvijati nove perspektive?
Prebrali, izvedeli in naučili ste se že marsikaj, še vedno pa ni želenih sprememb ali rezultatov?

Kovčing (ang. coaching) je oblika profesionalnega sodelovanja, ki ima za cilj osebno rast oz. pridobivanje novih izkušenj ter razvoj potencialov. Podobno kot geštalt terapija temelji na širjenju zavedanja – s tem, ko krepimo zavedanje, večamo možnost izbire in moč za spremembo. Za razliko od psihoterapije pa v kovčingu niso potrebna redna tedenska srečanja, temveč je frekvenca srečanj individualno prilagojena vašim ciljem in možnostim. Tekom srečanj namreč oblikujemo strategije, s katerimi na kovčingu pridobljene izkušnje ponesete v svoje vsakodnevno življenje in tako še naprej razvijate ter krepite za vas pomembno področje.

 

Področja, ki jih obravnavam v kovčingu so različna:

  • stres (prepoznavanje odzivov na stres in razvijanje odpornosti),

  • čustvena regulacija oz. soočanje s čustvi (jeza, veselje, sram, krivda, strahovi in anksioznost...),

  • medsebojni odnosi (osebno ali poslovno), konflikti, izgube,

  • postavljanje mej, odločnost, sprejemanje odločitev,

  • motivacija, težave z odlašanjem,

  • samozavest in samospoštovanje,

  • razvijanje ustvarjalnosti, brainstorming oz. iskanje novih idej
    ipd.

Tudi v kovčingu izhajam iz prepričanja, da posedujete že vse zmožnosti in moči, ki jih potrebujete za zadovoljno in kvalitetno življenje. S pomočjo kovčing metod in tehnikami, ki bistveno presegajo branje ali pogovarjanje, vas podprem v procesu samospoznavanja, odkrivanja vzorcev, razvijanja vaših sposobnosti in drugačnih načinov delovanja, skladno z vašimi osebnimi in/ali poslovnimi prizadevanji in močmi.

 

V praksi kovčing izgleda tako, da na srečanju sledim vaši nameri ali interesu za določeno področje, situacijo ali dilemo, ki vam je trenutno v izziv. Če je potrebno, to področje razjasnimo in bolj natančno opredelimo vašo potrebo ali določimo cilj. Ko osvetlimo vaše trenutne odzive na situacijo, s pomočjo kovčing tehnik spodbudimo vaše kreativne sposobnosti in tako odkrivamo nove perspektive, raziskujemo različne možnosti, razvijamo nove vidike soočanja in delovanja ter krepimo vaše sposobnosti, razvijamo ustvarjalne potenciale. Srečanja običajno zaključimo s preprosto strategijo, kako lahko novo zavedanje in izkušnje gojite še naprej, kako jih integrirate v vaš vsakdan.

Modern Dancer

Ko na čustva gledamo kot na telesne procese, postanejo bolj konkretna in enostavnejša za prepoznavanje in uravnavanje. Delo s telesom je učinkovito prav zato, ker je telo otipljivo in opazno.

- Paul Linden

Kovčing utelešenosti / Embodiment coaching

Pri svojem delu uporabljam principe in metode "embodiment coachinga", kar pomeni, da je pozornost na utelešenosti občutkov in besed, torej vključujem zavedanje lastnega telesa ter delo s telesom (dihanjem, držo, gibom). Telo je namreč gonilo naših izkušenj in učinkovitosti. Šele v zadnjem času so kognitivni znanstveniki začeli raziskovati, kako možgani niso edini razpoložljivi kognitivni vir za reševanje problemov. Danes potrjujejo, kako telo s svojo inteligenco bistveno prispeva in nadomesti potrebo po kompleksnih mentalnih procesih. Tekom življenja pa smo se mnogi odklopili od zaznavanja in občutenja svojega telesa in zato izgubili povezavo s to svojo osebno modrostjo in močjo.

 

Kovčing je zato interaktivno srečanje, v katerega poleg pogovora vključimo zavedanje lastnega telesa in raziskovanje vzorcev ter mej, s čimer bistveno obogatimo sposobnosti našega dojemanja in kreativnost, delujemo globinsko ter holistično in so zato dosežene spremembe hitrejše, bolj celovite in trajne.

 

Ne glede na znanje, izkušnje, število prebranih knjig ali časa, ki ste ga že vložili v izboljševanje določenega področja oz. reševanje specifične situacije, je prednost kovčinga utelešenosti ravno v tem, da vključuje običajno spregledan vidik našega bivanja - telo s svojim spominom, vzorci, ustvarjalnostjo in močjo. S kovčingom zato bistveno obogatite proces svoje osebne rasti in se znova povežete z modrostjo lastne utelešenosti, to pa predstavlja ključno podporo za celovit osebni razvoj in doseganje sprememb.


V povezanosti uma in telesa odkrijte svojo pravo moč,

užitek in namen!

embodiment toolkit.jpg
bottom of page