top of page
start-walking-nature.jpg

»... nihče ne prenese resnice, če mu jo povemo. Resnico je mogoče tolerirati le, če jo odkrijete sami, saj vas ponos ob odkritju naredi dovzetne zanjo.”

- Fritz Perls

Geštalt psihoterapija

izkustvena, eksperimentalna in eksistencialna

Geštalt terapija je humanistična psihoterapija, v kateri celostno pristopamo k človeškim izkušnjam. To pomeni, da je instrument zdravljenja človek in ne zdravila, tehnike, nasveti ali vaje. Zato je ključno, da ste v odnosu z usposobljeno osebo, ki je šla tudi sama skozi proces psihoterapije. Celostni pristop pomeni, da upoštevam povezanost posameznika z okoljem, ga v terapiji obravnavam kot celoto (um, telo in dušo) in ga najbolje razumem glede na njegovo trenutno situacijo, ko jo doživlja. 

Cilj geštalt terapije je povečano zavedanje, saj je ključnega pomena za osebnostno rast in razvoj polnega potenciala. Širjenje samozavedanja opolnomoči posameznika, da je v stiku s svojimi potrebami in možnostmi okolja, in je pogoj za dobro interakcijo. S tem, ko se bolje zavedamo, kako mislimo, čutimo in delujemo, si omogočimo, da najdemo novo perspektivo, vidimo širšo sliko in spremembe se lahko zgodijo. Izhajamo iz paradoksalne teorije spremembe, ki pravi, da se osebna sprememba pojavi takrat, ko posameznik postane to, kar je, in ne takrat, ko se trudi postati, kar ni. Osebna sprememba se ne zgodi zaradi truda, prisile, prepričevanja, uvida, interpretacije ali česarkoli podobnega, temveč ko posameznik (vsaj za kratek čas) opusti idejo tega, kar bi rad postal, in je preprosto s tem, kar je.

Spodbujam torej osredotočanje na doživljanje 'tukaj in sedaj' (senzacije, misli, čustva, vedenja…), brez presojanja o pravilnosti ali ustreznosti doživljanja. Ključnega pomena za terapijo je pristen, sodelovalen odnos med nami, v katerem se razvije dovolj varnosti in zaupanja, da lahko raziskujemo in preizkušamo nove, drugačne možnosti (eksperimentalna naravnanost geštalt terapije). Poleg tega se v terapiji ne osredotočam samo na besedne pripovedi, ampak je enakovredno vključena tudi utelešenost našega bivanja. Prisotni smo z besedami, spomini, čustvi, telesom (občutki, drža, gibanje, dihanje). Izhodišče dela v geštalt terapiji je celostno doživljanje, skušamo razumeti, kakšna je vključenost preteklosti, dosedanjih življenjskih izkušenj in načrtov za prihodnost v sedanjem doživljanju. 

 

Iz spoštovanja do individualnega konteksta vsakega posameznika v geštalt terapiji načeloma ne ponujamo odgovorov ali receptov, temveč razvijamo osebno moč, avtonomijo, svobodo in odgovornost posameznika. Namesto vnaprej znanih odgovorov ali rešitev je namen terapije omogočiti večjo možnost spontanega, ustvarjalnega in hkrati avtonomnega, odgovornega odziva v konkretni življenjski situaciji.

 

S takim načinom dela v geštalt terapiji torej nudim podporo za razvoj kreativne moči, ki omogoča, da se v vsakodnevnem življenju bolje spoprijemate s težavami, samega sebe bolje poznate, razumete osnovne vzorce v medosebnih odnosih ter kreirate življenje po lastni meri.

swan alone.jpg

Človek samega sebe preseže samo s svojo pravo naravo,

ne z ambicijami in umetnimi cilji.
- Fritz Perls

Potek psihoterapije

Uvodni razgovor je najino prvo srečanje, na katerem se lahko spoznamo, predstavimo en drugemu, pogovorimo o vaših motivih, predstavim vam svoj način dela in možne oblike sodelovanja. Prvo srečanje je neobvezujoče, namenjeno predvsem temu, da dobite potrebne informacije, si ustvarite vtis in predstavo, zato da se nato lažje odločite, ali želite vstopiti v proces psihoterapije in dela z mano. Uvodni razgovor lahko opravimo v živo ali preko spleta in traja 60 minut.

 

Če se odločite za vstop v proces psihoterapije, sklenemo terapevtski dogovor, v katerem opredelimo pogoje in način dela: pogostost srečanj, točnost in rednost, ceno in način plačila, pogoje za morebitne odpovedi, trajanje posameznega srečanja, trajanje procesa psihoterapije in zaključevanje. Frekvenca srečanj je načeloma enkrat tedensko, posamezno srečanje traja 45 minut (izjemoma po predhodnem dogovoru 60 minut), trajanje procesa terapije pa je običajno na začetku težko vnaprej predvideti. Lahko terapevtski dogovor sklenemo za določeno obdobje npr. 6 mesecev, najbolj pogosto pa se dogovorimo za odprt zaključek, torej ne določimo vnaprej zaključka in je dogovarjanje o zaključevanju del samega procesa psihoterapije.

dotik-sivke.jpg

Lose your mind and come to your senses!

- Fritz Perls

bottom of page