top of page

K psihologu, psihiatru ali psihoterapevtu?

Ko smo v duševni stiski ali opažamo določene težave, je dobro poiskati dodatno podporo pri soočanju s situacijo. Strokovno pomoč lahko poiščemo pri psihologu, psihiatru ali psihoterapevtu, toda le redkokdo pozna razlike med njimi. Da bo vaša izbira lažja, si lahko preberete, kakšne so značilnosti in razlike posamezne oblike pomoči.

 

PSIHOLOG

 

Psihologi se tekom študija usposobijo za to, da opravljajo psihometrično testiranje in ocenjevanje ter ob težavnih vsakdanjih situacijah nudijo psihološko svetovanje. Pogosto jih srečamo v različnih institucijah, kot so šole, vrtci, športna društva, podjetja ipd.

Psiholog lahko poda psihološko mnenje ali oceno in pomaga pri vsakdanjih osebnih težavah in duševnih stiskah, na primer ob prelomnih življenjskih dogodkih, ko imamo težave v medsebojnih odnosih, nizko samozavest ipd. Z uporabo različnih psiholoških tehnik pomaga prepoznati težave in naučiti, kako se z njimi lažje soočati.

 

Dodatna specializacija iz klinične psihologije omogoča kliničnim psihologom delo v zdravstvu, kjer se običajno ukvarjajo predvsem s klinično-psihološko anamnezo, psihodiagnostičnim testiranjem ter postavljanjem/preverjanjem psihiatričnih diagnoz. H kliničnemu psihologu vas lahko preko napotnice napoti osebni zdravnik v primeru duševnih ali osebnostnih motenj, ki imajo pomenljiv vpliv na vaše psihično delovanje in odnose z drugimi.

 

PSIHIATER

Psihiatri so zdravniki specialisti, ki so zaključili izobrazbo na medicinski fakulteti in nato opravili petletno specializacijo iz psihiatrije. Usposobljeni so za zdravljenje kompleksnejših duševnih bolezni in osebnostnih motenj, ki lahko potrebujejo zdravljenje z zdravili ali tudi hospitalizacijo.

Poleg osebnih zdravnikov so psihiatri edini, ki nam lahko predpišejo zdravila. Njihova primarna naloga ni nudenje psihoterapije ali svetovanja, razen če imajo za to opravljeno tudi ustrezno dodatno izobrazbo. Prav tako psihiatri ne opravljajo psihološkega testiranja.

Na psihiatra se obrnemo, če imamo resne duševne težave, kot so npr. huda depresija, prividi in prisluhi, močna nihanja v razpoloženju, panični napadi ipd. Napoti nas lahko osebni zdravnik z napotnico ali pa se v psihiatrično ambulanto naročimo sami.

 

PSIHOTERAPEVT

Psihoterapevti se tekom večletnega akademskega izobraževanja usposobimo za nudenje pomoči pri vseh vrstah težav, za katere bi se sicer obrnili na psihologa ali psihiatra. Poleg osvojenega teoretičnega znanja in prakse smo praviloma morali tudi sami skozi večleten proces osebne psihoterapije.

Za razliko od psihologa vam psihoterapevti ne svetujemo, temveč v procesu psihoterapije podpiramo vaše odkrivanje in ozaveščanje lastnih čustev, vzorcev in vedenja. V terapevtskem odnosu z ustreznimi intervencijami omogočamo predelovanje in razreševanje težkih osebnih vsebin, samospoznavanje, raziskovanje ter osebno rast.

Individualna psihoterapija lahko zelo pomaga pri zdravljenju duševnih stisk, motenj in bolezni ter pomembno podpira zdravljenje z zdravili, ki jih predpiše psihiater. Individualna psihoterapija je še posebej priporočljiva v primeru nevrotičnih težav, skupinska psihoterapija pa se osredotoča na raziskovanje in odpravljanje odnosnih težav.

bottom of page